Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cherrymoya
6163 1567
1964 1ae4
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
4704 82d4 500

earthunboxed:

Who wants to dive in? Jacob’s Well, Texas | by Sasha Juliard

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazombiekrasko zombiekrasko
cherrymoya
Reposted fromFlau Flau viakitana kitana
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viazombiekrasko zombiekrasko
cherrymoya
cherrymoya
cherrymoya
Gra mąż na kompie, słyszy, jak żona go opierdacza:
- Nie masz nic innego do roboty?!
Tedy wyłączył komputer i sięgnął po gazetę. Słyszy:
- Sprawy domowe już cię nie interesują?!
Poszedł po odkurzacz, zaczął go rozkładać. Słyszy:
- To nie wiesz, że zaraz zaczyna się mój ulubiony serial?
Poszedł do kuchni z zamiarem, by w czymś żonie pomóc. Słyszy:
- Nie widzisz, że tu jest za mało miejsca dla nas dwojga?!
Ubrał się zatem, wyszedł cicho z domu, poszedł na podwórko. Gra z sąsiadami w szachy, kiedy w jego mieszkaniu otwiera się okno i żona drze ryja:
- Misza?! Co ty myślisz, że w domu to nie ma nic do zrobienia?!

#kobiecaLogika #JustSayinnn ;P
cherrymoya
7595 3e02
well..:P
cherrymoya
4445 18a9
cherrymoya
4443 5724
cherrymoya
3725 0142
Reposted bysucznikceplussatisfactoryAnneBonnyRedHeadCathziemniakidonjefeTigerleDagarhenpassingbirdBlacksadjanuschytruschowchowzdzirLykouotellaantichrisshamefuldisplayjrbpenispenispenisloloipojaranodifferencememesjasztfumrpafmichalkoziolhiroshima2fridays-karmawujcioBatgisellelucanusniklashv3bso
cherrymoya
8728 659c
cherrymoya
cherrymoya
6178 dbec 500
cherrymoya
6155 8353 500
cherrymoya
4746 c117
cherrymoya
1138 e4d5
Im really sorry ! :D xP
cherrymoya
#zonaBijeAleWolnoBiega :P
cherrymoya
8743 405c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl